RESOURCES

2019 Cource

19
DEC

Brand Guidline chuỗi khách sạn LaCle' Đà Lạt

5:45 - 8:00pm
Hệ thống nhận diện thương hiệu đầy đủ và cần thiết của một khách sạn

19
DEC

VISLOGO _ Các dự án thiết kế thương hiệu Xây dựng/ Bất động sản/ Nội thất

5:45 - 8:00pm
Tổng hợp các dự án thiết kế thương hiệu Xây dựng/ Bất động sản/ Nội thất đã thực hiện trên cả nước

19
DEC

VISLOGO _ Các dự án thiết kế thương hiệu nhà hàng/ khách sạn/ quán cafe

5:45 - 8:00pm
Tổng hợp các dự án thiết kế thương hiệu nhà hàng/ khách sạn/ quán cafe đã thực hiện trên cả nước và nước ngoài

19
DEC

VISLOGO - Một số dự án thiết kế profile/brochure/catalog đã thực hiện

5:45 - 8:00pm
Tổng hợp các dự án thiết kế profile/brochure/catalog

19
DEC

VISLOGO - Một số dự án thiết kế bao bì tham khảo

5:45 - 8:00pm
Tổng hợp một số dự án thiết kế bao bì VISLOGO đã thực hiện